pH PLUS

Kód: 31119022
od 5,38 € od 4,48 € bez DPH

Zvoľte variant

MASTERsil® pH PLUS. Práškový prípravok na zvýšenie pH bazénovej vody.

Detailné informácie

Balenie kg: 1 kg
Skladom (6 ks) | 31119022
5,38 €
4,48 € bez DPH
Balenie kg: 7 kg
Na objednávku | 31105222
21,22 €
17,68 € bez DPH

Podrobný popis

MASTERsil® pH PLUS. Práškový prípravok na zvýšenie pH bazénovej vody. 

 

Charakteristika:

MASTERsil® pH+ je činidlo znižujúce sypkú kyslosť (zvyšujúce hodnotu pH) vody v bazéne. Voda určená na kúpanie by mala mať hodnotu pH medzi 7,0 a 7,4. V rámci tohtopH+ PLUS rozsahu, je optimálny účinok iných prípravkov na úpravu bazénovej vody a tým aj jej zdravia

Bezpečnosť.

Návod na použitie: MASTERsil® pH+ zvyšuje hodnotu pH o 0,1 pri dávke 5 g/m3  (približne 1 polievková lyžica na 1000 l vody). Dávkovanie sa vykonáva takým spôsobom, že  vypočítané množstvo ktoré  je potrebné na dosiahnutie hodnoty pH 7,2 sa rozpustí v plastovej nádobe s vodou a potom sa rovnomerne naleje do bazéna so zapnutým filtračným zariadením. Po dôkladnom premiešaní skontrolujte hodnotu pH.

Zloženie:

uhličitan sodný, min. 98% (980 g/kg), označenie EC: 207-838-8 (EINECS). Štandardné vety

Nebezpečenstvo:

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné vyhlásenie:

P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračovať pri oplachovaní.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ďalšie nebezpečenstvá:

Vdýchnutie prachu môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Pri požití niekoľkých gramov sa môžu vyskytnúť poruchy trávenia. Keď výrobok vstúpi do očí, spôsobuje podráždenie. Môže spôsobiť konjunktivitídu. Postihnutá osoba si nesmie pretrieť oči! V prípade dlhodobého kontaktu s výrobkom Môže sa vyskytnúť podráždenie kože. Účinky podráždenia sa vyskytujú vo vlhkom prostredí.

Prázdne balenie opláchnite vodou a vložte do recyklačnej nádoby. Žiadne opätovné použitie obalov.

Skladovanie: Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte v pôvodnom obale. Skladujte v tesne uzavretých nádobách. Chráňte pred vlhkosťou. Výrobok je hydroskopický. Uchovávajte mimo dosahu: zdrojov vznietenia (otvorený oheň, iskry, horúce povrchy). Uchovávajte mimo dosahu: potravín a nápojov, krmív.

Upozornenie: Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s prípravou.

Záručná doba:  24 mesiacov od dátumu výroby, ak je uchovávaný v pôvodnom obale a dodržané správne podmienky skladovania.

Dátum výroby/spotreby:  uvedený na obale výrobku. 

Schválenia/certifikácia: nevyžaduje sa.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: