Vločkovač

Kód: 31100522
od 6,96 € od 5,80 € bez DPH

Zvoľte variant

MASTERsil® Vločkovač. Práškový prípravok na čírenie vody - koagulant

Detailné informácie

Balenie kg: 1 kg
Skladom (12 ks) | 31100522
6,96 €
5,80 € bez DPH
Balenie kg: 5 kg
Info na predajni | 31119422
23,45 €
19,54 € bez DPH

Podrobný popis

MASTERsil® Vločkovač - prášok na vločkovanie/vyzrážanie aj veľmi jemných nečistôt vo vode.

 

MASTERsil® Vločkovač je granulovaný prípravok, ktorý v bazénovej vode vyvločkuje (vyzráža) aj veľmi jemne rozptýlené nečistoty do väčších celkov, ktoré je možné následne ľahko odfiltrovať filtračným zariadením.

Návod na použitie: Vločkovač

doporučené dávkovanie je 3 g / m3 bazénovej vody, odmerané množstvo prípravku nasypte najlepšie večer rovnomerne na dno bazéna a nechajte zapnutú fi ltráciu do druhého dňa. Pre dobrý účinok prípravku udržujte hodnotu pH bazénovej vody v rozmedzí 6,8–7,4.

Zloženie:

síran hlinitý 99 % (990 g / kg), ES (EINECS: 233-135-0)

Výstražné upozornenia:

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenie:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.  pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Skladovanie: Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v suchu a chlade, mimo zdroja tepla a otvoreného ohňa, mimo horľavých látok a kyselín, oxidačných materiálov, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Upozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prípravkom.

Záručná doba:

24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovávaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum výroby / expirácie: uvedené na obale výrobku.

Schválenie / certifi kácia: nie je potrebná.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: