Blokátor tvrdosti

Kód: 31103222
8,23 € 6,86 € bez DPH
Info na predajni

MASTERsil® Blokátor tvrdosti - tekutý prípravok na ošetrenie mineralizovanej (napr. studničnej) bazénovej vody.

Detailné informácie

Podrobný popis

Blokátor tvrdosti.

 

MASTERsil® Blokátor tvrdosti je tekutý prípravok na ošetrenie mineralizovanej (napr. studničnej) bazénovej vody. Prípravok zablokuje minerály spôsobujúce tvrdosťBlokátor tvrdosti vody vody a prípadne aj rozpustené kovy spôsobujúce zákal (napr. železo, mangán) do stabilného pevne viazaného komplexu. Takto ošetrená voda nevytvára usadeniny ani zákal a tým sa prispieva k jej zdravotnej nezávadnosti.

Návod na použitie: Prípravok dávkujte vždy po napustení v závislosti na tvrdosti napustenej vody takto: mierne tvrdá voda (do 20 N) – 30 ml/m3 , stredne tvrdá voda (do 30 N) – 60 ml/m3 , veľmi tvrdá voda (nad 30 N) – 90 ml/m3 . Rovnaké dávkovanie uskutočňujte pri každom dopúšťaní vody do bazéna. Odmerané množstvo prípravku vlejte do plastovej nádoby s vodou a následne vlejte rovnomerne do bazéna pri zapnutom filtračnom zariadení.

Obsahuje: ethylendiamintetraacetát tetrasodný, hydroxid sodný, uhličitan sodný.

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 Noste ochranné rukavice.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch a obaloch.

Upozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum výroby / expirácia: uvedené na obale výrobku. Schválenie/certifikácia: nie je nutné.

 Vysoko odporúčané pre použitie v bazénoch s tvrdou vodou.

Dodatočné parametre

Kategória: Rôzne - čistenie, zazimovanie, vodný kameň
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: